Doprava

Informace o dopravě

Obecné informace k autobusové dopravě

Autobusová doprava je zajišťována dálkovými busy s WC nebo bez, polohovacími sedadly nebo minibusy, všechny mají klimatizaci. Samozřejmostí je možnost občerstvení během dopravy.

Bus zastavuje cca každé 3 hodiny na hygienické přestávky a občerstvení. Během dopravy nejsou žádní průvodci, jejich funkci mají řidiči, kteří vyhlašují přestávky

Upozornění: pro zajištění bezpečnosti všech klientů musí mít každý cestující (i malé dítě) v autobusu své místo, tj. musí mít zakoupenou jízdenku. Z důvodu bezpečnosti, prosíme klienty, aby vzali s sebou rozumné množství zavazadel, ne krosny.

Pro skupiny je možné odjezdové místo dohodnout individuálně.

 

Odjezdová místa – Chorvatsko a Itálie

Svozy se provádí několika busy, to znamená, že neobjíždíte půl republiky. Pokud na svozovém místě nejsou hlášeni klienti bus nezajíždí, jede přímo. Nejmenší počet účastníků na svozu jsou 4 osoby. (Méně než 4 klienti, možnost přesunutí do jiného nástupního místa, vrácení svozového příplatku.)

SVOZOVÁ TRASA JE ZAJIŠTĚNA PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 4 A VÍCE KLIENTŮ

 

Organizační pokyny

Klienti jsou povinni být na místě nástupu 15 minut před odjezdem. Odjez autobusu je nejdéle 15 minut po plánované hodině odjezdu. Poté odjíždí a cestující ztrácí nárok na – náhradu i reklamaci.

Během přestávek na trase (hlavně v nočních hodinách) je klient při opuštění autobusu povinen hlásit se řidiči. Doba trvání přestávky je vždy předem určena. Jestliže se cestující nevrátí do autobusu nejpozději 15 minut po jejím skončení, autobus odjíždí a klient opět ztrácí možnost jakékoliv náhrady.

Doprava je bez průvodce – je nutno řídit se pokyny řidičů. V autobusu je možné zakoupit občerstvení za Kč.

Klient je povinen mít u sebe platný cestovní doklad. Do Chorvatska a Itálie stačí občanský průkaz. Cestovní kancelář nezodpovídá za potíže na hranicích způsobené špatnými nebo neplatnými cestovními doklady. V případě nevpuštění klienta přes hranice dostává se tento zpět domů na vlastní náklady.

Předpokládaný příjezd do ubytovacích míst v Chorvatsku i Itálii je ráno mezi 8. a 9. hodinou. Odjezd z pobytového místa přibližně v 18 až 20 hodin.

Související obrázky: